19.09.2017-27.09.2017

ЈНМВ – набавка радова на измештању постојећих ЕЕ и ТТ инсталација са локације зграде I фазе и изградњи градилишних прикључака “Пројекта стамбене обнове после земљотреса у Краљеву”

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка
♦ Обавештење о обустави поступка

Print Friendly, PDF & Email