26.10.2017 – 24.11.2017.

Јавне набавке број 404-55/17-VII

Набавка радова на регулацији леве обале Ибра у Краљеву од Старог Јасена према бензинској пумпи у Чибуковцу

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
♦ ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Print Friendly, PDF & Email