20.08.2015.

Kвалификациони поступак јавне набавкe:
Набавка радова – радови на административном извршењу Решења о рушењу и уклањању објеката, делова објеката, мањих монтажних објеката и комуналне инфраструктуре за потребе Градске управе града Краљева -прва фаза-поновљени поступак

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

Print Friendly, PDF & Email