15.06.2015.

Поступак јавне набавке мале вредности:
Набавка услуга – чишћење дела пословног простора зграде Градске управе града Краљева.

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

Print Friendly, PDF & Email