15.07.2015.

Отворени поступак јавне набавке:
Набавка услуга – мерења и праћења квалитета ваздуха на територији града Краљева за 2015. годину
Рок је 15.07.2015. године

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

Print Friendly, PDF & Email