03.07.2015.

Јавна набавка мале вредности:
Набавка услуга – Осигурање запослених за 2015. годину за потребе Градске управе града Краљева – поновљени поступак

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

Print Friendly, PDF & Email