29.10.2015.

Поступак јавне набавке мале вредности:
Набавка услуга – ревизија ЛЕАПА града Краљева од 2005 до 2015 године, за потребе града Краљева израдом локалног програма заштите животне средине града Краљева за период 2016-2025 године – поновљени поступак

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

ОДЛУКА
ОБАВЕШТЕЊЕ

Print Friendly, PDF & Email