06.08.2015.

Јавна набавка мале вредности:
Набавка услуга- сервисирања рачунарске, електронске и фотографске опреме по партијама, за потребе Градске управе града Краљева.

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

Print Friendly, PDF & Email