24.09.2015.

Поступак јавне набавке мале вредности:
Набавка услуга – сервисирања рачунарске опреме-Партија 1, за потребе Градске управе града Краљева -поновљени поступак

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Обавештење о закљученом уговору

Print Friendly, PDF & Email