16.06.2015.

Јавна набавка мале вредности:
Набавка услуга – сузбијања и спречавања ширења коровске биљке амброзије на територији града Краљева
Рок је 24.06.2015. године

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

Print Friendly, PDF & Email