Jавнa набавкa мале вредности:
Набавка услуге чишћења дела пословног простора зграде Градске управе града Краљева.

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
Питања и одговор
Питања и одговор
Одлука о додели уговора
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Print Friendly, PDF & Email