до 25.03.2015.

Jавна набавка мале вредности:
Набавка услуге екстерне ревизије Завршног рачуна буџета града Краљева за 2014. годину, за потребе града Краљева као наручиоца

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

Print Friendly, PDF & Email