13.10.2017-13.11.2017.

Јавне набавке број 404-53/17-VII
 Набавка услуге Физичкотехничког и противпожарног обезбеђења пословног простора Градске управе
Јавни позив                                                       Конкурсна документација
Print Friendly, PDF & Email