11.12.2015.

Поступак јавне набавке мале вредности:
Набавка  услуге – израде техничке документације за поправљање саобраћајне инфраструктуре по Партијама, за потребе Фонда за безбедност саобраћаја Градске управе града Краљева.

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

Print Friendly, PDF & Email