01.03.2016.

Поступак јавне набавке мале вредности:
Набавка услуге – штампања Службеног листа града Краљева за 2016 годину, за потребе наручиоца Скупштине града Краљева.

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Обавештење о закљученом уговору 

Print Friendly, PDF & Email