10.03.2017.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Набавка  услуге штампања Службеног листа града Краљева за 2017. годину, за потребе наручиоца Скупштину града Краљева.

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

Oдлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору

Print Friendly, PDF & Email