19.04.2016.

Jавнa набавкa мале вредности:
Набавка услуге сузбијањa комараца на територији града Краљева за 2016. годину, за потребе Градске управе града Краљева као наручиоца.

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

Питања и одговори у вези конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Print Friendly, PDF & Email