до 29.12.2014

Јавна набавка мале вредности:
Набавка услуге услуге мерења емисије загађујућих материја у ваздух које потичу од рада постројења за третман патоанатомског отпада – спаљивањем, на локацији Техно-економског блока Здравственог центра ”Студеница” Краљево

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

Print Friendly, PDF & Email