19.05.2017.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ДРУГОЈ ФАЗИ КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА

За јавну набавку радова на административном извршењу Решења о рушењу и уклањању објеката, делова објеката, мањих монтажних објеката и комуналне инфраструктуре за потребе Градске управе града Краљева по Партијама

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ЗА ПАРТИЈУ 12
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

Print Friendly, PDF & Email