06.09.2017 – 06.10.2017.

Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта “Краљево”

Јавна набавка – Одбрамбени насип у Жичком пољу дуж Жичке реке

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

♦ Одлука о додели уговора
♦ ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Print Friendly, PDF & Email