16.05.2017.

Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта “Краљево”

Позив за подношење понуда за резервисану јавну набавку мале вредности радова – Одржавање стубова јавног осветљења

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
♦ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Обавештење о закљученом уговору

Print Friendly, PDF & Email