01.06.2015.

 Набавка набавка услуга – осигурање запослених и имовине за 2015. годину по партијама за потребе Градске управе града Краљева.

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

 

Print Friendly, PDF & Email