31.Октобар 2016.

Отворени поступак ЈН број 404-29/16-IX
За јавну набавку услуге физичко-техничког и противпожарног  обезбеђења за потребе Градске управе града Краљева.

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1.
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 2.
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 3.
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Print Friendly, PDF & Email