ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018. ГОДИНУ

                                Измена плана јавних набавки ГУ од 25.07.2018.
                         ♦ Измена плана јавних набавки ГУ од 16.07.2018.

                               ♦ Измена плана јавних набавки ГУ од 15.05.2018.

                 • СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА
Print Friendly, PDF & Email