21.09.2017 -29.09.2017.

Jавнa набавкa мале вредности, ЈН број 404-48/17-VII

Hабавка добара– пнеуматика за опремање службених возила Градске управе града Краљева и ПУ Краљево, за потребе буџетског фонда за саобраћај и Градске управе града Краљева као наручиоца

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

Измена и допуна конкурсне документације
♦ Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Print Friendly, PDF & Email