10.11.2017 – 20.11.2017.

Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта “Краљево”

Јавнa набавкa – Постављање подземних контејнера

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Print Friendly, PDF & Email