03.10.2016.

Поступак јавне набавке мале вредности,ЈН број 404-27
Набавке добара – специјализоване опреме за безбедност саобраћаја, за потребе Фонда за безбедност саобраћаја Градске управе града Краљева.

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

Измена и допуна конкурсне документације
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

Print Friendly, PDF & Email