30.09.2016.

 Поступак јавне набавке мале вредности,ЈН број 404-30
Набавка добара – основне униформе (одеће и обуће) за потребе Одељења комуналне полиције Градске управе града Краљева по партијама и то:
Партија I-набавка одеће за Комуналну полицију и јединицу Цивилне заштите и Партија II-набавка обуће за Комуналну полицију и јединицу Цивилне
заштите.

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

Одлука о додели уговора за партију I.
Одлука о обустави поступка за партију II.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
ОБЕВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Print Friendly, PDF & Email