29.05.2017.

Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта “Краљево”

Позив за подношење понуда
Пројекат изградње новопланиране саобраћајнице од кружног тока
у ул. Душана Поповића у Рибници преко новопланираног моста преко реке Ибар

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

Одлука о додели
♦ Обавештење о закљученом уговору

Print Friendly, PDF & Email