11.07.2017 – 15.08.2017

Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта “Краљево”

Јавна набавка- Пројекат приступног пута до Хитне службе Дома здравља

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

Одлука о додели уговора
♦ Обавештење о закљученом уговору

Print Friendly, PDF & Email