21.11.2017 –  21.12.2017.

Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта “Краљево”

 ПОНОВНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Пројекат реконструкције парковских површина на кп. бр. 2684/11; 2683/6 и делу 2678/1 КО Краљево

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

♦ ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
♦ ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 1
♦ ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Print Friendly, PDF & Email