09.12.2015.

Поступак јавне набавке мале вредности:
Набавка добара – радне машине за чишћење снега са тротоара, за потребе Фонда за безбедност саобраћаја Градске управе града Краљева.

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Print Friendly, PDF & Email