14.07.2017.

Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта “Краљево”

Јавна набавка – Радови на проширењу гробља Барутана

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока
Измена конкурсне документације
Питања и одговори
Одлука о додели уговора

Print Friendly, PDF & Email