10.03.2016.

Oтворени поступак јавне набавке:
Јавна набавка радова–радови на реконструкцији и доградњи зграде основне школе ,,Драган Маринковић“ у месту Адрани-град Краљево I фаза.

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

1.  ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
2.  ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
3.  ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА

Print Friendly, PDF & Email