03.08.2017.

Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта “Краљево”

 Јавна набавка – Реконструкција јавног осветљења у Борићима

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

Одлука о измени уговора 24.11.2017.
Измена и допуна конкурсне документације
Измена конкурсне документације 14.07.2017.
Питања и одговори
Одлука о додели уговора
♦ Обавештење о закљученом уговору

Print Friendly, PDF & Email