04.08.2017.

 Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта “Краљево”

Јавна набавка-Реконструкција јавног осветљења у парку у М.Бањи

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

Измена конкурсне документације
Питања и одговори
♦ Одлука о додели уговора
♦ Одлука о измени уговора 17.11.2017.

Print Friendly, PDF & Email