21.07.2017.

Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта “Краљево”

 Јавна набавка-Реконструкција простора за постављање судова за смеће

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

Одлука о додели уговора
♦ Обавештење о закљученом уговору

Print Friendly, PDF & Email