17.07.2017 – 25.07.2017.

Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта “Краљево”

Jавнa набавкa мале вредности  404-41/17-VII

Реконструкција, санација и текуће одржавање дечијих игралишта и теретана на отвореном

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Print Friendly, PDF & Email