31.05.2017.

 Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“

Реконструкција степеништа код атлетског стадиона
у ул. IV kраљевачки батаљон

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору