19.10.2017 – 27.10.2017.

Јавне набавке број 404-50/17-VII
 Набавка радова-санација и одржавање постојећег урбаног мобилијара и набавка новог мобилијара
Јавни позив                                                       Конкурсна документација
Print Friendly, PDF & Email