30.06.2017.

ЈН број 404-21/17-IX

Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта “Краљево”

Jавнa набавка радова – санација и реконструкција пасареле у железничкој
станици Краљево, код Спомен-парка

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ
ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ 1
Oбавештење о закљученом уговору

Print Friendly, PDF & Email