05.06.2015.

Поступак јавне набавке мале вредности:
Набавка услуга – сервисирање и поправка возила за 2015. годину по партијама за потребе Градске управе града Краљева.

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

Print Friendly, PDF & Email