17.07.2017 – 25.07.2017.

Jавнa набавкa мале вредности  404-35/17-VII

Сервисирање службених возила за 2017. годину Градске управе града
Краљева

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Print Friendly, PDF & Email