19.07.2017 – 27.07.2017.

 Jавнa набавкa мале вредности  404-40/17-VII

 Hабавкa добара – средстава и опреме (напртњача за гашење пожара) за потребе јединица Цивилне заштите града Краљева и Градске управе града Краљева

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

Питања и одговори
Одлука о додели уговора
♦ Обавештење о закљученом уговору 404-40/17-VII

Print Friendly, PDF & Email