28.10.2015.

Поступак јавне набавке мале вредности:
Набавка добара – средстава и опреме за безбедност саобраћаја по партијама, за потребе  Фонда за безбедност саобраћаја Градске управе града Краљева

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

Print Friendly, PDF & Email