04.12.2015.

Jавнa набавкa мале вредности
Hабавкa добара – средстава и опреме за потребе Цивилне заштите града Краљева по Партијама, за потребе Градске управе града Краљева-поновљени поступак.

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

ОДЛУКА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Print Friendly, PDF & Email