27.07.2017 – 28.07.2017.

Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта “Краљево”

Јавна набавка- Техничка документација инсталација водовода и канализације за магацински простор за потребе Црвеног крста Краљево

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

Одлука о додели уговора
♦ Обавештење о закљученом уговору

Print Friendly, PDF & Email