06.10.2017 – 06.11.2017.

Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта “Краљево”

Јавна набавка – Техничка документација за Пешачки прелаз преко пруге код Машинског  факултета.

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
♦ Обавештење о обустави поступка

Print Friendly, PDF & Email