Jавнa набавкa мале вредности:
Набавка услуге израда техничке документације саобраћајног  уређења на делу државних путева на теритирији града Краљева, ради унапређења безбедности саобраћаја, по партијама, за потребе Фонда за безбедност сабраћаја Градске управе града Краљева.
Отварање понуда ће се обавити дана 09.06.2016. године у 12,30 часова.

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 1
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Print Friendly, PDF & Email