до 01.12.2014.

За јавну набавку услуга – физичко-техничког и противпожарног обезбеђења  за потребе Градске управе града Краљева

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

Print Friendly, PDF & Email